U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.
2022-2023 evaluatie museumbezoek - docenten VO

Om het Cultuurmenu naar ieders tevredenheid te kunnen blijven aanbieden vragen wij aan alle docenten die met hun klas een Cultuurmenules hebben gevolgd, hoe deze les is verlopen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk dit evaluatieformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Het invullen van de onderstaande vragen duurt minder dan 5 minuten.

Er wordt een vraag gesteld over de tussendoelen van de leerlijnen 'Kunst en cultuur' en 'Mens en maatschappij', informatie hierover is terug te vinden op deze website, onder uitleg, uitwerking van de VO leerlijnen. Als u dit zou willen teruglezen kunt u dit het beste voorafgaand aan het invullen van het enquêteformulier doen (het is namelijk niet mogelijk tijdens het invullen van de vragen het scherm te verlaten, dan zijn al uw ingevulde vragen weg).

Het ingevulde formulier wordt automatisch doorgestuurd aan het Projectenbureau Haagse Musea en naar de desbetreffende erfgoedinstelling waar de les is gevolgd.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens het Projectenbureau Haagse Musea
In opdracht van de Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea

Er zijn 23 vragen in deze enquête.