U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Evaluatie Cultuurmenu 2023-2024, docenten VO

Om het Cultuurmenu naar ieders tevredenheid te kunnen blijven aanbieden vragen wij aan alle docenten die met hun klas een Cultuurmenules hebben gevolgd, hoe deze les is verlopen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk dit evaluatieformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Het invullen van de onderstaande vragen duurt minder dan 5 minuten. Het ingevulde formulier wordt automatisch doorgestuurd aan het Projectenbureau Haagse Musea en naar de desbetreffende erfgoedinstelling waar de les is gevolgd. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens het Projectenbureau Haagse Musea
In opdracht van de Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea

Er zijn 23 vragen in deze enquête.