Nieuwsgierige uiltjes gezocht
voor het Cultuurmenu!

schooljaar 2016-2017

Het Cultuurmenu is een educatief project voor het primair onderwijs in de Haagse regio. Het Cultuurmenu bestaat uit twee menu’s waarin achttien Haagse erfgoedinstellingen lessen aanbieden die speciaal voor het Cultuurmenu zijn gemaakt. Scholen die meedoen met het Cultuurmenu zijn verzekerd van veilig busvervoer. Dit is bij de prijs inbegrepen.

Binnen het Cultuurmenu is de doorgaande leerlijn ‘Kennismaken met cultureel erfgoed’ opgenomen. De leerlingen maken niet alleen kennis met een grote diversiteit aan cultureel erfgoed maar ook met allerlei soorten erfgoedinstellingen. De recente ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs worden nauwgezet gevolgd. Een nieuw aan­dacht­s­punt bij de makers van de cultuurmenulessen voor de komende tijd is ‘filosoferen met kinderen met kunst en cultuur’. Door het stellen van vragen die filosofisch van aard zijn is nog meer ruimte te creëren voor verwondering over de erfgoedcollecties, het ontdekken van de eigen gedachten en de gedachten van anderen hierover.

De leerlingen leren tijdens de cultuurmenulessen dat het (Haagse) rijke culturele erfgoed bestaat uit verschillende collecties en objecten waar betekenisvolle verhalen aan verbonden zijn, die ook altijd met henzelf te maken hebben. In het vorige schooljaar deden 96 schoollocaties mee met meer dan 29.000 leerlingen. Een groot aantal scholen doet al jaren mee. De reacties van de scholen zijn altijd zeer positief.
Mede dankzij de goede samenwerking met de leerkrachten is het Cultuurmenu al jaren een succes.
De Gemeente Den Haag heeft besloten met ingang van dit schooljaar de subsidie die in het verleden voor cultuuronderwijs werd gegeven aan musea en podia naar de scholen over te hevelen (onder bepaalde restricties).
Voor het schooljaar 2016-2017 krijgen de scholen via de regeling prestatiebox primair onderwijs €11,64 per leerling voor cultuur­educatie (dit was €11,50  in het schooljaar 2015-2016). Om deze reden is het tarief van het Cultuurmenu met ingang van het schooljaar 2016-2017 gewijzigd naar €6,50 per leerling.

We kunnen gelukkig blijven rekenen op steun van een groot aantal fondsen en sponsors en jaarlijks komen er weer een aantal nieuwe financiële ondersteuners bij.
Het Cultuurmenu gaat het dertiende schooljaar in.

In menu 1 geeft het Mauritshuis dit schooljaar weer de cultuurmenulessen aan de kleuters, deze keer samen met Museum Meermanno. Het Louwman Museum geeft les aan groep 4. Het Museum voor Communicatie kan vanwege verbouwingen nog niet meedoen.

We vinden het belangrijk dat scholen met ons meedenken! Op onze website  staan evaluatie­formulieren voor leerkrachten en coördinatoren. Ieder jaar vindt er een klankbordoverleg plaats waar alle deelnemende scholen voor worden uit­genodigd.

We wensen alle nieuwsgierige uiltjes, leerkrachten en begeleiders weer een leerzaam en plezierig Cultuurmenu jaar toe!

Het Cultuurmenuteam

cultuurmenu_brochure

Met dank aan…

sponsors cultuurmenu

Ook interesse in ondersteuning van het Cultuurmenu?
Hier vindt u informatie.